ÁSZF, 14 napos elállási jog.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Profil Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 18.; Cégjegyzékszáma: 05-09-019066; (Nyilvántartó Miskolci Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság: Miskolc 3525 Szepessy Pál u. 3). Adószáma: 14685820-2-05; elektronikus elérhetősége:profilstore@gmail.com; képviseli: Zsiga Béla ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.zalakeramia-csempe.hu  weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte (burkolataruhaz.hu, csempe-webaruhaz.hu, furdoszobabolt.com)

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Magyarország területén belül, mind a Magyarország területén kívül nyújtott, minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.zalakeramia-csempe.hu  weboldalakon (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre mind Magyarország területén belül, mind Magyarország területén kívül, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruház online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Elkertv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Webáruház online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Webáruházban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, ugyanakkor a megrendelés feladásával Partner kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.4. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.5. Ügyfélszolgálat: Profil Store Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálati iroda helye: 3900 Szerencs, Rákóczi. u. 18.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P:8-17.-ig

Telefon: 06 20 249 1040

Internet cím: www.zalakeramia-csempe.hu

2. Megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait az előző pontban találja.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató a szállítási költség változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére nyilvánvalóan téves, pl esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra 0 és 1 ft., akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. Szolgáltató a megrndelés ajánlat elfogadása után írásban visszaigazolt megrendelések árát nem változtathatja meg!

2.4. A megrendelés ajánaltot a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölteni. Amennyiben Partner, valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki Szolgáltatót, a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Partner jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.5. A Partner a megrendelés ajánlat feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.6. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelés ajánlat) megérkezését követően köteles a Partner részére legkésőbb 48 órán belül a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, írásban megerősíteni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Partner által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Amennyiben e visszaigazolás (írásbeli megerősítés) az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.7. Ez a visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Partner által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Partner között.

 

2.8. Az Partner mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

2.9. A megrendelés visszaigazolás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

3. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Partnerrel előzetesen leegyeztetett időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Szolgáltatót a Partner által tévesen és /vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendelt terméket Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (3900 Szerencs Rákóczi u.18.), . Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, ez esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, ez esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át.

3.2. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

A kiszállítás minden esetben házig történik, a Szolgáltató saját autójával vagy futárszolgálattal. Házhozszállításunk a megrendelt termékek emeletre felhordását, lakásba történő bepakolását nem tartalmazza.

3.3. Számla: 

Szolgáltató a Partner részére az áru átvételekor adja át a számlát avagy amennyiben  futárszolgálattal szállítatják ki a terméket, úgy postai úton küldik meg részére.

Szolgáltató előlegszámlát állít ki, amennyiben a vételár 30%-a kifizetésre került, melyet e-mailben küld meg Partner részére, a vételár beérkezését követően postai úton küldi meg Partner részére.

 

4. Jótállás

 

4.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Partner részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen beszerelés ( kivéve ha a szakszerűtlen beszerelés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Partner:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Partnernek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Partnernek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Partner – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Partner a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Partner által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Partner érdekeit kímélve kell elvégezni.

4.2. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.3. A Partnert azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

5. Szavatosság

5.1. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított jótállási feltételeket biztosít, amely termékenként eltérő lehet.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak irányadóak. A garanciális jogokat a garancialevélen megjelölt elérhetőségeken keresztül lehet gyakorolni. Amennyiben csak számlát kapott ez esetben az Ügyfélszolgálatunk az ügyintézője a termék garanciális folyamatainak.

Amennyiben Szolgáltató hibásan teljesít, a Partnert kellékszavatosság illeti meg. A kellékszavatosság a hibás teljesítés objektív, kimentést nem tűrő jogkövetkezménye, amely Szolgáltatót a törvény alapján terheli.

Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A terméknek tehát a teljesítés időpontjában kell hibátlannak lennie, így amennyiben a hiba már az eladáskor is bizonyíthatóan fennállt, a Partnert megilleti a kellékszavatosság. Azonban ha a Partner a hibát a szerződés létrejöttekor ismerte, vagy azt ismernie kellett, Szolgáltató mentesül a felelősség alól.

Fogyasztói szerződés esetén a Partner az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Partner érvényesíteni már nem tudja. 

A teljesítést követő 6 hónapon belül felmerült hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba a termékben már az eladáskor benne volt. Amennyiben ezzel Szolgáltató nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlást követően, Partner hibájából keletkezett. Ha ezt bizonyítani nem tudja, vagy nem akarja, a reklamáció jogosnak minősül, a Partner élhet a szavatossági jogok valamelyikével.

A teljesítést követő 7. hónaptól kezdve a 2 éves időtartam végéig a fenti vélelem már nem áll fenn, így amennyiben Szolgáltató nem ért egyet a Partner reklamációjával, a Partnernek kell bizonyítani, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benn volt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, csak akkor élhet a szavatossági jogok valamelyikével.

A kellékszavatossági igények Partnert két lépcsőben illetik meg:

1.)  Az első lépcsőben Partner kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Partner a két lehetőség közül szabadon választhat, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

2.)  A szavatossági igények második lépcsőjére, az árleszállításra és az elállásra csak akkor lehet áttérni, ha a kijavításra vagy a kicserélésre a Partnernek nincs joga, vagy azokat Szolgáltató nem vállalja, vagy vállalja ugyan, de azt megfelelő határidőn belül, a Partnernek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tudja elvégezni. Az árleszállítás és az elállás közül is szabadon választhat a Partner, azonban jelentéktelen hiba miatt elállást nem igényelhet. Hogy mi minősül „jelentéktelen hibának”, az csak a konkrét eset ismeretében, vita esetén szakértő, végső esetben bírósági eljárás igénybevételével dönthető el.

Partner a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt azonban köteles az Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítással a hibamentes állapotot kell visszaállítani. A szavatossági idő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A javítás költségei a forgalmazót terhelik, időtartama 15 napnál nem lehet hosszabb. Ha ennyi idő alatt a kijavítás nem megoldható, cserét kell biztosítani, vagy át kell térni a következő szavatossági lépcsőre. Kicserélés vagy elállás esetén Partnertől a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítése nem követelhető. Elálláskor Partner részére a vételárat teljes összegében vissza kell fizetni a szállítási díj nélkül. Ez akkor is érvényes, ha a Partner a vásárláskor nem választott megfelelő méretet és a vételár visszafizetését követeli. Csere esetén a szállítási díjat a Partnernek kell állnia.

A reklamációt a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül kell szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ez az időtartam azonban 2 hónapnál nem lehet hosszabb. A termék a hiba felfedezését követően természetesen nem használható tovább, csupán akadályoztatás esetén áll Partnernek hosszabb időtartam rendelkezésre a reklamáció bejelentésére.

A termék nem rendeltetésszerű használatából és helytelen beépítéséből fakadó meghibásodásokért, károkért Szolgáltató garanciát nem vállal! A szavatosság a termék gyári hibájára és az anyaghibáira vonatkozik!

Burkolólapokra reklamációt csak felburkolás előtt áll Szolgáltató módjában kezelni, felburkolás után csak a gyári paraméterekből eredő hibákat (kopásállóság, fagyállóság) tudja elfogadni.

6.1.Termékszavatosság

6.2. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Partner – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

6.3. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Partner a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.4. Termékszavatossági igényként a Partner kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Partnernek kell bizonyítania.

6.5. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.6. Termékszavatossági igényét a Partner a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Partner a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

6.7. A Partner termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

6.8.A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

6.9.A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7. Az elállás joga

7.1. Partner a termék átvételétől számított 14 napon belül a vásárlástól - figyelemmel a  45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletre - indokolás nélkül elállhat, a termék visszaküldése esetén a teljes kifizetett összeget Szolgáltató visszatéríti Partner részére az alábbi feltételekkel:

·         A sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentes, hiánytalan állapotú) terméket Partner nevével, saját költségén visszaküldi Szolgáltató 3900 Szerencs Rákóczi u. 18. szám alatti címére az eredeti számlával együtt, és Szolgáltató a termék ellenértékét legfeljebb 14 napon belül köteles visszatéríteni.

·         Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség, valamint Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését..

·         Az elállás joga alól az egyedi termékek (olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak ) jelentik a kivételt, mivel a vételárat visszakövetelni olyan termék esetén nem lehetséges, amelyet kifejezetten a vevői kérésre, egyedi igény alapján készítettek, rendeltek. (Az országba egyedi kérésre behozott csempék, padlólapok, termékek.) Szolgáltató nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a Partner személyéhez kötött, illetve amelyet a Partner egyedi utasításai vagy kifejezett kérése alapján szerezett be.

7.2. Elállási jog gyakorlásának menete:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

·         Ügyfélszolgálatunk felhívásával, telefonon

·         Szolgáltató profilstore@gmail.com e-mail címére küldött levelében

·         Postai úton küldött levelében

·         Személyesen

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés

Az Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat: Profil Store Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélszolgálati iroda helye: 3900 Szerencs, Rákóczi. u. 18.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P:8-17.-ig

Telefon: 06 20 249 1040

Internet cím: www.zalakeramia-csempe.hu

E-mail: profilstore@gmail.com

Panaszkezelés folyamata:

Észrevételét kérjük jelezze írásban, e-mailen vagy postai úton Ügyfélszolgálatunknak amennyiben a terméket kifogásolja, és a kifogás szemmel látható, kérjük, készítsen fotókat, melyeket küldjön el az Ügyfélszolgálat e-mail címére. Ügyfélszolgálatunk felveszi a Partnerrel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül a további teendők megbeszélése érdekében, valamint szükség esetén a jegyzőkönyv felvétele érdekében.

A panasz elbírálási ideje maximum 14nap.

Termékcsere esetén az átfutási idő a panasz elbírálásától számított maximum 14. nap (kivétel a külföldről rendelt egyedi rendelésnek minősülő termékek).

Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés módjával, észrevételét jelezheti a profilstore@gmail.com email címre küldött levelében.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Partnernek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Partnernek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Partnerrel köteles közölni.

Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Partner számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Partner fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Partner eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091,501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

 • Partner jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

9. Egyebek

9.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. Adatkezelési információk az Adatkezelési tájékoztatóban! Főoldal-Jobb-Lent.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok